Category Archives: HTML

Tổng hợp một số code khung viền trang trí

Các code đường viền cơ bản Dạng nét liền (solid) <div style=”padding: 8px; border: 2px solid #FF1493; word-wrap: break-word;”>CHÈN NỘI DUNG VÀO ĐÂY</div> Dạng dấu chấm (dotted) <div style=”padding: 8px; border: 2px dotted #FF69B4; word-wrap: break-word;”>CHÈN NỘI DUNG VÀO ĐÂY</div> …

Read more »

Một số CODE hay dùng trong HTML

Tạo spoiler <details> <summary>Tiêu đề</summary> Nội dung </details> Căn lề <p align=”center”> Nội dung </p> Gắn link <a href=”link“> nội dung hiển thị </a> Chèn ảnh <img src=”link ảnh“> Chèn video <video controls loop autoplay width=”X” height=”Y“> <source src=”link video“> </video> Chèn audio <audio controls loop autoplay width=”X” …

Read more »